Drzewołazy – informacje o tych niebezpiecznych płazach

Drzewołazy to jedne z najpiękniejszych, a zarazem jedne z najbardziej niebezpiecznych płazów. Drzewołazy są groźne nawet dla człowieka. Ich skóra produkuje bowiem silną toksynę paraliżującą ośrodkowy układ nerwowy, dawka jadu może być dawką śmiertelną dla dorosłego człowieka. Ich piękno polega na bajecznie kolorowym wybarwieniu skóry.

Środowisko życia

            Drzewołazy zamieszkują Amerykę Południową i Środkową, spotkać je można przede wszystkim w wilgotnych, deszczowych lasach, na terenach zalewowych, polach uprawnych i pastwiskach. Nierzadko spotkać je można po prostu w przydomowych ogrodach. Wprawdzie preferują życie na poziomie ziemi, to jednak można spotkać je na drzewach do wysokości 10 metrów.

Ubarwienie skóry

            Przeważająca część drzewołazów to płazy o niewielkich rozmiarach, tak niewielkich, że niektóre z nich mierzą zaledwie 1,5 cm długości. Większość z nich charakteryzuje się jaskrawym wybarwieniem skóry, jednak im bardziej kolorowe ubarwienie, tym płaz jest bardziej niebezpieczny.

Drzewołazy
Zdjęcie poglądowe – nie prezentuje opisanego gatunku.

Gatunki

            Drzewołaz niebieski. Występuje również pod polską nazwą drzewołaz lazurowy lub błękitny. Jego łacińska nazwa to Dendrobates Azureus. Przez Indian nazywany jest Okopipi. Jest to duża żaba o wadze 3 g, wielkości ciała od 3 do prawie 5 centymetrów. W warunkach naturalnych drzewołaz niebieski dożywa średnio pięciu lat. W niewoli, w dobrych warunkach może żyć nawet 10 lat. Brzuch, boki i grzbiet tego płaza są w kolorze jasnoniebieskim, z kolei kończyny płaza mają barwę ciemnoniebieską. Ich skórę pokrywa lepka wydzielina, której zadaniem jest utrzymywanie skóry płaza w odpowiedniej wilgotności oraz transport kijanek. Przedstawiciele tego gatunki to osobniki agresywne w stosunku nie tylko do przedstawicieli innych gatunków, ale również wobec przedstawicieli gatunku, do którego same należą. W naturze spotkać je można jedynie w południowym rejonie Ameryki Południowej.

            Drzewołaz złocisty jest najczęściej hodowanym gatunkiem drzewołazów. Jego środowiskiem naturalnym są wilgotne lasy Kostaryki, Nikaragui i Panamy. Spotkamy go na wysokości od 50 do 800 m n. p. m. Najczęściej przedstawicieli tego gatunku można spotkać w pobliżu zbiorników wodnych. Jego łacińska nazwa to Dendrobates auratus. Płaz osiąga wielkość 4 cm, płazy z tego gatunku nie potrafią pływać. Występują w dużej ilości odmian kolorystycznych, najczęściej spotyka się jednak drzewołaza złocistego o czarnej skórze i metalicznych plamach w kolorze zielonym. Możemy spotkać drzewołaza złocistego między innymi w takim zabarwieniu:

  • zielono – brązowe lub niebiesko – brązowe. Spotkać je można na terytorium Panamy. Ich skóra jest czarna lub brązowa, plamki na skórze zielone lub niebieskie
  • „Taboga” mają skórę w kolorze brązowym, na której znajdują się cienkie, zielone plamki. Spotkać je można na wyspie Taboga
  • „Taboga 2” o skórze czarnej i zielonych, drobnych i gęstych plamach
  • „Campana” ma skórę w czarnym kolorze, jednak plamki mogą mieć barwę białą, zieloną, fioletową lub niebieską

            Drzewołaz żółtopasy waży przeważnie około 3 gramy, a wielkość przeciętnego osobnika tego gatunku to 4 cm. Przedstawiciele gatunku charakteryzują się czarnym grzbietem i trzema jasno żółtopomarańczowymi plamami.

Drzewołazy
Zdjęcie poglądowe – nie prezentuje opisanego gatunku.

Hodowla

            Do hodowli drzewołazów potrzebne nam będzie terrarium. Jego rozmiary mogą być niewielkie, dla czterech płazów wystarczy nam terrarium o wymiarach 40x50x40 cm. W terrarium musimy naszym płazom zapewnić wysoką wilgotność, sięgającą nawet 90 %. W ciągu dnia temperatura w terrarium nie powinna spadać poniżej 25 stopni, w nocy możemy obniżyć ją do 22 stopni. Podłoże w terrarium powinno składać się ze żwirku, włókna kokosowego i warstwy torfu wymieszanego z drobnym piaskiem. W terrarium możemy posadzić storczyki lub paprocie. Problem w hodowli drzewołazów może okazać się dostarczanie im pożywienia, gdyż ich pożywieniem w środowisku naturalnym są drobne owady. Możemy więc karmić je na przykład konikami polnymi. Wraz z pokarmem powinniśmy dostarczać naszym płazom wapń i preparaty wielowitaminowe. Może to być na przykład „Vibowit junior”.