Dla kogo należy się zasiłek opiekuńczy i jaki wysoki?

W ostatnim czasie bardzo dużo się mówi o zasiłkach opiekuńczych. Zasiłki opiekuńcze przysługują osobom, które są ubezpieczone, które są zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad np.: zdrowym dzieckiem, które ma nie więcej niż osiem lat, w przypadku kiedy takie dziecko zostaje zamknięte w żłobku, przedszkolu lub szkole, do których uczęszcza nasze dziecko, porodu bądź też np. choroby małżonka, który stale opiekował się dzieckiem, jeżeli poród bądź też jakaś choroba umożliwia temu małżonkowi sprawowania opieki nad naszym dzieckiem lub także w przypadku pobytu małżonka, który stale się opiekował dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Taki zasiłek opiekuńczy może przysługiwać ubezpieczonemu, który opiekuje się dzieckiem, które jest chore i nie ma więcej niż czternaście lat, oraz ubezpieczonemu, który opiekuje się innymi chorymi członkami rodziny (np. za innego członka rodziny uważa się małzonka, rodziców, dziadków, teściów, wnuki, rodzeństwo, ale także dzieci w wieku ponad czternaście lat.