Czy kamery termowizyjne są przydatne w użyciu?

Kamery termowizyjne udostępniają spore możliwości, jakie daje termografia. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie temperatura ma znaczenie na przebieg założonych procesów. Kamery termowizyjne stosowane są między innymi do przeglądów i testów systemów dystrybucji energii elektrycznej, urządzeń elektromechanicznych, budynków i dachów, cystern, rur, zaworów, zbiorników. Dane dotyczące temperatury zapisywane są w postaci macierzy tysięcy punktów.

Uzyskane dane można analizować zarówno w miejscu dokonywania pomiarów, jak również z wykorzystaniem oprogramowania na komputerze PC. Są one idealnymi narzędziami dla większości zakładów utrzymania ruchu czy serwisów urządzeń elektrycznych. Nadają się do wykrywania wad styków w szafach, kontroli izolacji niewielkich pieców, łożysk, silników itd. Przewaga tych kamer nad zwykłym pirometrem wynika z faktu, że jeden obraz odpowiada 256 pomiarom za pomocą pirometru, a zatem sprawdzenie kilkudziesięciu styków wymaga tak naprawę zaledwie kilku pomiarów.