Czy gry komputerowe mają negatywny wpływ?

Takie gry dla dzieci, których akcją dzieję się w nierzeczywistym świecie, prowadzą w umyśle dziecka do zacierania różnicy miedzy tym , co rzeczywiste, a tym, co fikcyjne. W tego rodzaju grach dla dzieci, prawdy ogólnie przyjęte mieszają się z prawdami wymyślonymi przez twórców gry. Możemy stwierdzić, że pożytek z gier komputerowych dla dzieci ma charakter relatywny.

Zależy od treści, które są prezentowane przez gry dla dzieci, jak również od ilości czasu przeznaczonego na takie gry przez dzieci. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z zasadzek, jakie czyhają na ich pociechy w grach dla dzieci komputerowych. Nie można demonizować istoty posiadania i użytkowania komputera, ale trzeba sobie zdawać sprawę z ze niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą, dlatego rodzice powinni kontrolować w jakie gry dla dzieci grają ich pociechy. Siła wpływu gier dla dzieci na ich psychikę zależy od wielu czynników- od wieku dziecka, jego temperamentu i osobowości, jak również od siły więzi rodzinnych.